Registrace

Efektivní štíhlý podnik v praxi - praktická ukázka v partnerské společnosti Miele technika

Kontaktní údaje:
Uchazeči:

Firma:
PROHLÁŠENÍ

Uchazeč/ka tímto prohlašuje, že všechny údaje jsou pravdivé a že nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti. Uchazeč/ka odpovídá za správnost a pravdivost vyplněných údajů. Uchazeč/ka tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Tento souhlas uchazeč/ka uděluje pro všechny údaje obsažené v přihlášce, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů spojených s akcí. Se všemi vyplněnými částmi formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovány výhradně pro účely účastí na akci a zasíláním elektronických sdělení z důvodů sdělování informací týkajících se přijetí změny programu. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osoby pracující s těmito údaji jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

Souhlasím:


Realizátor akce: API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o., Želevčice 5, Slaný 274 01.
Více informací poskytne: Ing. Ivana Machalová | manažerka vzdělávání | + 420 724 431 542 | ivana.machalova@e-api.czAPI - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Želevčice 5, 274 01 Slaný
Tel.: +420 724 950 992 | E-mail: info@e-api.cz

Copyright © 2024 API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.