Efektivní
štíhlý podnik v praxi


4.- 5. června 2024
Praktická ukázka v partnerské společnosti Miele technika


Cíle setkání:

 • Diskutovat, jak implementace LEAN principů pomáhá podnikům stát se efektivnějšími.
 • Prezentovat digitální nástroje pro podporu LEAN transformační strategie.
 • Představit si zpracování dat pro vytvoření reportu a datové základy pro správná manažerská rozhodnutí.
 • Inspirovat se z úspěchů, ale také neúspěchů a výzev v budování štíhlého a efektivního podniku, LEAN transformace.
 • Diskutovat úroveň aplikace metod a nástrojů průmyslového inženýrství v českých podnicích.
 • Zjistit, jak integrace digitálních nástrojů a LEANu může pomoci podnikům stát se rychlejšími a efektivnějšími.
 • Inspirovat se na exkurzi ve společnosti Miele technika s.r.o.
 • Zdůraznit důležitost budování celostní podnikové LEAN kultury.
 • Diskutovat o postupech vedení, které podporují implementaci štíhlých principů.

Pro koho je setkání určeno:

Majitelé, jednatelé firem, management, výrobní ředitelé, LEAN manažeři, průmysloví inženýři, procesní inženýři a další.

Rámcový harmonogram:

4. června 2024
10:00 – 17:00 hod.
příspěvky zástupců společností
17:30 hod. večeře a společný program
(Hotel Prachárna, Olomouc)

5. června 2024
09:00 – 15:00 hod.
praktická ukázka a programem ve společnosti Miele technika s.r.o. Uničov

Cena:

9.950 Kč
bez DPH za osobu.

Cena zahrnuje náklady na lektory, podkladové materiály v tištěné formě, organizační náklady, občerstvení včetně oběda (v ceně 300 Kč/den), u dvoudenního semináře i večeři v příjemném prostředí. V případě účasti 3 a více osob z jedné společnosti nebo jedné osoby na více seminářích poskytujeme individuální slevy.


Setkáte se s ukázkami budování LEAN v tradičních českých podnicích,
zlepšováním zaměřeným na optimalizačními projekty
pracovníky a jejich přístup.

Přednášející:

Ing. Marcel Pavelka, IEn.
jednatel a projektový manažer API

Absolvent oboru Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Působil v mnoha společnostech v roli externího konzultanta a projektového manažera. Spolu s týmem API pracuje pro významné výrobní společnosti, kde hlavním cílem je vybudovat dlouhodobě fungující vysoce efektivní produkční systém (výroba, logistika, kvalita, plánování, údržba, motivace a pod.) a zasazuje se nejen o implementaci konkrétních metod LEAN managementu, ale i o změnu kultury.

Bc. Jan Lát
místopředseda představenstva a vedoucí ekonomického týmu BENEŠ a LÁT

Absolvent VŠE v Praze. Od roku 2002 působí ve firmě BENEŠ a LÁT a.s.. Je také víceprezidentem ČMA

Ing. Pavel Talanda
Director Logistics Miele technika

Vystudoval vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, obor gumárenská a plastikářská technologie. Začínal jako technolog ve společnosti Robert Bosch, spol. s.r.o. v Českých Budějovicích, kde se poprvé seznámil s prvními principy štíhlé výroby. Od roku 2006 se spolupodílel na definování „Miele Production System = MPS“ v rámci koncernu Miele. Od roku 2017 je ředitelem logistiky, kde se snaží štíhlé metody dále rozvíjet v praxi. Ve svém příspěvku „Efektivní štíhlý podnik v praxi“ představí přístup společnosti Miele technika s.r.o. při plánování výroby s ohledem na každodenní reálné výpadky.

Ing. Milan Rajtár
Factory CFO – Innomotics

Je zkušený profesionál s více než 20letou praxí s výrazným pozadím v oblasti finančního řízení. Absolvoval studium Industriekaufmann pro Siemens a získal vysokoškolský titul v ekonomickém směru. Ve své kariéře začínal ve společnosti Siemens na pozici controller dále jako vedoucí controllingu. Poté strávil 8 let v AVL v roli finančního ředitele a jednatele, kde byl klíčovým hráčem v rozšíření závodu AVL. Během 4 let pod jeho vedením došlo k nárůstu výrobní kapacity na 2,5násobek doprovázené finanční stabilizací společnosti. Nyní působí jako CFO po dobu 4 let v závodě Mohelnice Innomotics (dříve Siemens). Mezi jeho významné úspěchy patří dosažení každoroční produktivity z nákladů přidané hodnoty ve výši 7,5 %.

Bc. Jiří Fryšták, MBA
Výkonný ředitel, JAP FUTURE

Je absolventem vysoké školy a studia MBA v oboru ekonomika a marketing. V minulosti pracoval například ve společnosti Hanák nábytek jako vedoucí obchodu, dále ve společnosti Koryna, kde byl vedoucím prodeje ČR, ale také ve firmě Piero jako výkonný ředitel. Momentálně již 6 let zastává pozici výkonného ředitele ve společnosti JAP. Za milníky ve své profesní kariéře považuje budování prodejní sítě firmy Hanák a současné kompletní reorganizaci firmy JAP.

Mgr. Pavel Rozkošný
Operations Manager, Smurfit Kappa Olomouc

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Aplikace matematiky v ekonomii, který již během studia započal práci ve Smurfit Kappa Olomouc. Zprvu na pozicích ve výrobě, kvalitě a na plánování. Následovala 3 letá praxe v Rakousku jako Asistent regionálního technického ředitele, kde se podílel například zavádění nových metod měření produktivity závodů. Poté jako Projektový manažer vedl přístavbu výrobní haly a rozšíření technologií v Olomouci. Dále vyzkoušel na 6 měsíců pozici Vedoucího výroby v závodě v Bulharsku, aby se před rokem a půl vrátil do Olomouce na pozici Vedoucího výroby.

Ing. Zdeňka Novosád
vedoucí projektu strategického plánování Miele technika

Vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v oboru ekonomika a management a průmyslové inženýrství. Od roku 2007 působí ve společnosti Miele kde prošla různými pozicemi od průmyslového inženýra, poté přešla na pozici vedoucí procesního inženýrství a nyní pracuje v oblasti strategie jako vedoucí projektu strategického plánování.
a další ...

Inspirujte se

příběhy budování efektivního a štíhlého podniku.

Nové trendy – Inspirace – Best Practice – Síťování

Co přinese exkurze v MIELE:

Představení vybraných užívaných postupů a metod LEAN:

 • LEAN cesta Miele Uničov
 • Logistika a plánování jako hybatel efektivity procesů.
 • SFM, ukazatele, hodnocení výkonnosti pracovišť, procesů a podniku.
 • Prohlídka od skladů, skrze logistiku až po výrobní pracoviště oddělení lisovny plastů, kovovýroby a montáže.

Můžete se těšit na následující témata:

 • Budování štíhlého a efektivního podniku, LEAN od standardizace po strategii změny.
 • Přístupy zvyšování přidané hodnoty procesů a produktů.
 • Eliminace plýtvání, zvyšování efektivity stojů, produktivity práce, snižování prostojů.
 • Digitální nástroje pro řízení efektivity procesů – digitální řízení KPI.
 • Digitalizace v propojení s LEAN.
 • Týmová práce.
 • Komplexní rozvojové programy vedoucí k udržitelnosti změn a LAEN transformaci.

Registrace

Zaregistrujte se nyní, abyste si zajistili své místo.

Do konce registrace zbývá:

Více informací k akci poskytne: Ing. Ivana Machalová | manažerka vzdělávání | + 420 724 431 542 | ivana.machalova@e-api.cz


O firmě Miele technika.

Výrobní závod Miele technika v Uničově byl založen v roce 2002 a je jediným závodem koncernu Miele v České republice. Společnost se soustředí na výrobu a montáž spotřebičů v oblasti péče o prádlo a o nádobí. Miele je rodinná firma, jejíž základy byly položeny již v roce 1899. V duchu motta "Immer Besser" - vždy lepší, se neustále rozvíjí, přebírá nové technologie a kompetence. V Uničově zaměstnávají více než 2000 zaměstnanců ve výrobě, logistice, kvalitě, údržbě strojů a zařízení, vývojové konstrukci a dalších podpůrných odděleních.API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Želevčice 5, 274 01 Slaný
Tel.: +420 724 950 992 | E-mail: info@e-api.cz

Copyright © 2024 API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.